Projektom su realizirane brojne aktivnosti, od kojih se posebno ističe organizacija sajma mladih poduzetnica sa područja sjeveroistočne BiH, koji je u avgustu mjesecu organizovan na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli. Centar za edukaciju i obrazovanje je organizacijom sajma pružio mogućnost prezentacije radova mladih poduzetnica. Osim sajma, organizovan je niz edukativnih radionica i panela koje su bile usmjerene na pružanje praktičnih znanja i vještina u oblastima pisanja projektnih prijedloga, poslovnih planova, osnova poduzetništva, postupka osnivanja preduzeća, usmjeravanja na fondove bespovratne pomoći za osnivanje preduzeća, radionice praktičnih vještina, te razmjene iskustava polaznika edukacija sa iskusnim poduzetnicima.  

 

Pored ovih aktivnosti, Centar za edukaciju i obrazovanje, kreirao je i portal www.mojuspjeh.ba, koji pruža mogućnost besplatne promocije poslovnim subjektima. Takođe, na ovom portalu će se objavljivati svi pozivi koji su vezani za finansiranje poslovnih poduhvata, te pozivi za projekte i edukacije. Završna aktivnost projekta je publikacija dvije knjige „Napišite poslovni plan i pokrenite posao“, i „Eko poduzetništvo“, u kojima su predstavljeni praktični savjeti o pokretanju poslovnih poduhvata.

 

„Osnovni cilj projekta, bio je, pružiti pomoć mladim osobama, koji su svoje poslovne poduhvate osnovali do svoje 35. godine. Svjesni smo činjenice da je u početnim fazama rasta preduzeća teško izvojiti finansijska sredstva za promociju. Zbog toga smo organizovali sajam i kreirali promotivni portal. Organizacija sajma bila je najzahtjevnija aktivnost projekta. Ipak, kada smo vidjeli učinke ove manifestacije, odlučili smo da ona pređe u tradiciju, tako da ćemo se truditi da i naredne godine organizujemo nešto slično.  S druge strane, kontinuirano smo pružali edukacije na teme koje su kandidovali i tražili mladi ljudi. Sve aktivnosti, bile su besplatne za naše korisnike.“, riječi su Almira Paočića, direktora Centra za edukaciju i obrazovanje.  

 

Osim Centra za edukaciju i obrazovanje, projekat su sufinansirali Grad Tuzla i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, kojima pripada posebna zahvalnost.

 

Centar za edukaciju i obrazovanje će i u narednoj godini  nastojati organizovati slične aktivnosti.

USLOVI KORIŠTENJA