J A V N I  P O Z I V
za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
''Podrška povratku prognanih lica''

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava utvrđenih u razdjelu 23, glava 04, potrošačko mjesto 0001 ''Podrška povratku prognanih lica'' u Budžetu TK-a za 2018. godinu.


II NAZIV PROJEKTA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI
Sredstva predviđena za projekte održivog povratka se dodjeljuju povratnicima na području Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona, a vratili se u svoja prijeratna mjesta prebivališta za realizaciju samostalnog projekta u iznosu do 6.000,00 KM (slovima: šesthiljada KM) sa obračunatim PDV-om po zahtjevu povratnika. Maksimalan broj korisnika koji mogu dobiti finanasijska sredstva je pet (5) po jednoj općini/gradu.
Sa odabranim korisnicima Ministarstvo će potpisati pojedinačne ugovore, a korisnicima sredstva će biti doznačena na lični transakcijski račun.
Prijavu na Javni poziv podnosi isključivo nosilac domaćinstva. Prijava se može podnijeti za: priključke za mehanizaciju; motokultivatore (mali, srednji, veliki); plastenik do 100 m2; sitnu stoku (koze, ovce); krupnu stoku (muzne krave, steone junice, tovna junad, svinje); mašine i uređaje za bavljenje obrtničkom djelatnošću (stolar, bravar, stomatolog, mesar, krojač, zidar, brico, frizer, uzgoj ribe i dr..) i gospodarske objekte...

 

 

USLOVI KORIŠTENJA