Općina Centar Sarajevo poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Centar Sarajevo iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. OBRAZOVANJE 1.1. Neformalno obrazovanje, cjeloživotno učenje i projekti opismenjavanja stanovništva; 1.2. Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja;

2. KULTURA 2.1. Afirmacija tradicije i kulturno - historijskog naslijeđa BiH; 2.2. Promocija nematerijalne kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva na području općine Centar Sarajevo: projekti edukacija o praksama, izrazima, znanjima, rukotvorinama i sl., promovisanje kulturne raznolikosti i ljudske kreativnosti, očuvanje i zaštita baštine;

3. ZAŠTITA OKOLIŠA 3.1. Zaštita životne okoline i podizanje ekološke svijesti kroz ekološku edukaciju i aktivizam; 3.2. Edukacija stanovništva u oblastima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;

4. SOCIJALNA POLITIKA I ZDRAVSTVO 4.1. Prevencija nasilja u porodici, maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja, zaštita fizičkog i mentalnog zdravlja; 4.2. Projekti koji imaju za cilj promociju, edukaciju i unapređenje kvaliteta života u zaštitu prava: djece, osoba sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom, samohranih roditelja i njihove djece, osoba koje se ne mogu brinuti o sebi, građana treće životne dobi; te projekti s ciljem promocije rodne ravnopravnosti;

5. SPORT 5.1. Uključivanje djece i mladih u sportsko-društvenu sferu života, s ciljem jačanja sportskog duha kao značajnog aspekta u razvoju zdravog načina života; 5.2. Sportske aktivnosti i takmičenja za lica sa invaliditetom

Projektni prijedlog

Pregled budžeta proračuna

Matrica logičkog okvira

Plan aktivnosti promocije 

Administrativni podaci

Finansijska identifikaciona tema

Izjava o podobnosti

Lista za ovjeru

Smjernice za aplikante 

 

USLOVI KORIŠTENJA