Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i tačke XVII stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-14-11418-1/19 od 28.05.2019. godine i Odluke o izmjeni Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj:02/1-14-16866/19 od 03.09.2019. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

J A V N I P O Z I V
za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2019. godinu

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, sa pozicije "Podrška razvoju kantona", a koji se odnosi na sljedeće projekte:

1. Subvencija za unapređenje i razvoj poslovnih zona do 370.000,00 KM
2. Pokretanje poslovnih poduhvata do 170.000,00 KM
3. Sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova do 50.000,00 KM
4. Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika do 10.000,00 KM
5. Subvencije malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme i alata do 310.000,00 KM
6. Subvencije obrtima za nabavku opreme i alata do 100.000,00 KM

 

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce po pojedinim projektima.

1. Projekt broj 1. – SUBVENCIJE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ POSLOVNIH ZONA

  • PROJEKT – 1–SMJERNICE_Poslovne zone
  • PROJEKT – 1–ZAHTJEV_Poslovne zone;
  • Plan aktivnosti (Prilog I);
  • Budžet projekta (Prilog II);
  • Logički okvir (Prilog III);
  • Obrazac sa administrativnim i finansijskim podacima (Prilog IV);
  • Pismo namjere o minimalnom iznosu sufinansiranja (Prilog V);
  • Obrazac „Spisak aktivnih privrednih subjekata u poslovnoj zoni u 2019. godini" (Prilog VI);
  • Obrazac tehničkog i finansijskog izvještaja o provođenju projekta (Prilog XIV)

 

2. Projekt broj 2. – POKRETANJE POSLOVNIH PODUHVATA

Poslovni plan;

 

3. Projekt broj 3. – SUFINANSIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA FINANSIRANIH IZ EU I/ILI DRUGIH MEĐUNARODNIH FONDOVA

 

4. Projekt broj 4. – SUBVENCIJE ZA PODRŠKU OBRTNIČKIM KOMORAMA I UDRUŽENJIMA OBRTNIKA

PROJEKT – 4–SMJERNICE_ Obrtnicke komore i udr obrtnika
PROJEKT – 4–ZAHTJEV_ Obrtnicke komore i udr obrtnika;

 

5. Projekt broj 5. SUBVENCIJA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME I ALATA

PROJEKT – 5–SMJERNICE_ MSP
PROJEKT – 5–ZAHTJEV_ MSP;

 

6. Projekt broj 6. – SUBVENCIJE OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME I ALATA

PROJEKT – 6–SMJERNICE_ Obrti
PROJEKT – 6–ZAHTJEV_ Obrti

 

IZJAVE

 

USLOVI KORIŠTENJA