Grad Tuzla putem Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu poziva neprofitne organizacije registrovane na području Bosne i Hercegovine koje će svoje projektne aktivnosti realizovati na području grada Tuzle i u interesu građana Tuzle, da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Tuzle.

Sredstva po ovom Javnom pozivu dodijeliće se sa sljedećih grantovskih pozicija u Budžetu Grada Tuzle za 2020. godinu:

1. „Grantovi neprofitnim organizacijama - udruženja, organizacije i fondacije“90.000,00 KM

2. „Grantovi za realizaciju Lokalnog akcionog plana za Rome Grada Tuzla“ 40.000,00 KM

3. „Grantovi za ostale nacionalne manjine“ 12.000,00 KM 

4. „Grantovi neprofitnim organizacijama - sport“ 100.000,00 KM 

5. „Grantovi za projekte za mlade“  23.000,00 KM

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD SLIKE

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija (datum objave:  06.07.2020.)
– Prilog 1: Projektni prijedlog
– Prilog 2: Pregled budžeta
– Prilog 3: Logički okvir rada
– Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 5: Administrativni podaci o aplikantu
– Prilog 6: Finansijska identifikaciona forma
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru
– Smjernice za aplikante

USLOVI KORIŠTENJA