Predmet Javnog oglasa je dodjela donacija pravnim licima koje u 2020. godini dodjeljuje „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo), kao podršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti:

 SPORTA

  • KULTURE
  • SOCIJALNE POMOĆI
  • HUMANITARNE SVRHE

 Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima - novcu, uplatom na transakcijski račun korisnika - primaoca donacije.

Zahtjev za dodjelu donacija podnosi se na obrascu „Prijava za dodjelu donacija“ (ispod), a koji se može podići i na protokolu u sjedištu Društva ili protokolima regionalnih centara pošta.

USLOVI KORIŠTENJA