Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzla, dana 28.09.2020. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu,

namjenjenih za podršku privatnih preduzeća i poduzetnika sa područja grada Tuzle Projekat: “Siguran start”

I Predmet Javnog poziva

Javnim pozivom prikupljaju se aplikacije (prijave) novoregistrovanih samostalnih djelatnosti u osnovnom zanimanju i privrednih društava, koji su u 2020. godini pokrenuli svoju djelatnost na području grada Tuzle.

II Iznos novčane podrške

Za raspodjelu putem ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstva u iznosu od 90.000,00 KM (devedesethiljada KM), a namijenjena su za sljedeće pojedinačne oblike podrške:

1. refundiranje/finansiranje troškova obaveznih doprinosa za PiO i zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za vlasnika novoregistrovane firme, za period od registracije firme pa do 31.12.2020. godine, a najviše u iznosu od 3.000,00 KM, ili

2. sufinansiranje nabavke neophodne opreme i sredstava za rad registrovanog subjekta do 49% vrijednosti nabavljene opreme, a najviše do 3.000,00 KM (oprema mora biti nova, odnosno neupotrebljavana), ili

3. sufinansiranje do 50% troškova zakupa poslovnog prostora u kojem subjekt obavlja registrovanu djelatnost, a najviše do 3.000,00 KM, ili

4. sufinansiranje/finansiranje troškova poslovnih usluga (računovodstvenih, pravnih, usluga marketinga, informatičkih, finansijskih i sl.), u vrijednosti do 3.000,00 KM.

Aplikant može ostvariti pravo na novčanu podršku samo po jednom od gore navedenih oblika novčane podrške.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD SLIKE

Trajanje javnog poziva i podnošenje aplikacija (prijava)

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najduže 30 dana od dana objave. Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem Centra za pružanje usluga građanima (Pisarnica Grada Tuzle) ili preporučeno poštom na adresu:

GRAD TUZLA Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu

Ul. ZAVNOBIH-a broj 11, 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina

sa naznakom: Prijava za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu, namijenjenih za podršku privatnih preduzeća i poduzetnika sa područja grada Tuzle Projekat: “Siguran start” - ne otvarati -

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle, putem telefona: 035/307-380.

TEKST JAVNOG POZIVA

– Prijavni obrazac
– Obrazac izjave

USLOVI KORIŠTENJA