FONDACIJA “IZVOR NADE” SARAJEVO
Butmirska cesta 18d
71210 Ilidža
raspisuje
KONKURS
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola u školskoj 2017/18. godini

Član 1.
Upravni odbor Fondacije “Izvor nade” Sarajevo na osnovu člana 9. i člana 12. Statuta Fondacije (broj: 20/13 od 20. 02. 2013. godine) raspisuje konkurs za dodjelu učenicima završnih razreda osnovnih škola te učenicima srednjih škola sa teritorije Bosne i Hercegovine u školskoj 2017/18. godini i to:
a)  20 stipendija za učenike završnih razreda osnovnih škola i za sve učenike srednjih škola;

Član 2.
Stipendije se dodijeljuju za školsku 2017/18. godinu, počevši od 1. septembra 2017. do 30. juna 2018. godine.

Stipendije se realiziraju kroz participaciju troškova smještaja na način da se u boravišnim prostorijama Fondacije “Izvor nade“ u Sarajevu, učenicima subvencioniraju troškovi smještaja i ishrane u toku školske 2017/18. godine (septembar – juni, 10 mjeseci).

Član 3.
Način stipendiranja i iznosi stipendija
a) Fondacija u potpunosti subvencionira troškove smještaja i ishrane za učenike generacije (ponos generacije) te za superodlične učenike završnih razreda osnovnih škola, u iznosu od 320,00 KM mjesečno. Ova kategorija stiče pravo na besplatan smještaj i ishranu u boravišnim prostorijama Fondacije “Izvor nade“ u Sarajevu.
b) Fondacija subvencionira troškove smještaja i ishrane za učenike završnih razreda osnovnih škola te za učenike srednjih škola koji nisu iz prethodne kategorije, u iznosu od 170,00 do 270,00 KM. Ova kategorija stiče pravo na smještaj i ishranu za cijenu u rasponu od 50,00 KM do 150,00 KM, u zavisnosti od ispunjenja ostalih kriterija predviđenih konkursom.

Član 4.
Opći kriteriji i uvjeti
Opći kriteriji i uvjeti koji prethode dodjeli stipendija učenicima završnih razreda osnovnih škola i svim učenicima srednjih škola su:
a) odličan ili vrlo dobar uspjeh tokom pohađanja osnovne škole
b) vannastavne aktivnosti
c) socioekonomske prilike
d) razgovor koji se obavlja s roditeljem/starateljem kandidata u prostorijama Fondacije.

Član 5.
Način prijave na konkurs

a) pravo prijave na Konkurs imaju svi učenici završnih razreda osnovnih škola i svi učenici srednjih škola;
b) prijave se vrše putem online aplikacije.

Sve dodatne informacije u vezi s načinom prijave na Konkurs dostupne su putem e-mail adrese Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Član 6.
Rok za prijavu
a) konkurs stupa na snagu danom objave;
b) posljednji dan za prijavu je 30. juni 2017. godine.

Direktor Fondacije
Tarik Agetović

Više informacija: http://izvornade.com/konkurs-za-dodjelu-srednjoskolskih-stipendija-za-skolsku-201718/

USLOVI KORIŠTENJA