Na osnovu Zakona o radu FBiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/16), člana 49. Statuta i Odluke o potrebi prijema radnika na određeno vrijeme, broj: 01-236/18 od 2018. godine, Udruženje “Prijateljice obrazovanja Amica Educa“ objavljuje:

K O N K U R S

za prijem 1 (jednog) zaposlenika/ce na određeno vrijeme na radno mjesto:

Asistent/ica za odnose s javnošću

Potrebna znanja i kvalifikacije:

 • VSS društvenog smjera;
 • Poznavanje osnova marketinga s naglaskom na plasman usluga u psihosocijalnom sektoru;
 • Napredno znanje engleskog jezika (govornog i pisanog);
 • Napredno znanje MS Office-a;
 • Znanje o funkcijama i aktivno korištenje facebook-a, youtube i dr.;
 • Izražene komunikacijske (usmene i pismene) vještine;
 • Odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, organizacijske sposobnosti, timski duh, snalažljivost, kreativnost, fleksibilnost, profesionalnost.

 

Poželjna znanja i kvalifikacije:

 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Osnovno znanje o održavanju web stranice;
 • Afiniteti za vođenje baze podataka, analitiku i istraživanje.

 

Odgovornost i zadaci:

 • Sudjeluje u razvoju komunikacijske i fundraising strategije Udruženja;
 • Sudjeluje u razvijanju i provedbi godišnjeg marketing plana za projekte i programe Udruženja;
 • Održava Facebook stranicu (priprema tekstova i ažuriranje) i Youtube kanal Udruženja;
 • Priprema tekstove i ažurira web stranicu Udruženja;
 • Dizajnira i izrađuje sve materijale unutar informativno-promotivnih aktivnosti (video, štampani, elektronski materijal);
 • Priprema promotivni materijal za medije;
 • Unapređuje saradnju sa medijima i drugim relevantnim agencijama;
 • Unapređuje kanale i oblike promocije;
 • Sudjeluje u organizaciji događaja i javnih kampanja (izlaganja, promocije, prezentacije, okrugli stolovi, debate, ulične kampanje, i sl.);
 • Vodi evidenciju marketinških aktivnosti;
 • Prikuplja i analizira podatke sa tržišta, prati trendove i predlaže nove ideje za unapređenje rada Udruženja;
 • Predlaže i sprovodi aktivnosti za brendiranje Udruženja.

 

Uslovi prijave:

 • Pozicija je otvorena građanima/kama Bosne i Hercegovine do 30 godina starosti, a koji/e su registrirani/e u evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
 • Prijava na konkurs treba da sadrži:
  1. Motivaciono pismo;
  2. Biografiju (sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom);
  3. Kopiju fakultetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju (ne treba biti ovjerena);
  4. Potvrdu o nezaposlenosti iz Zavoda za zapošljavanje;
  5. Kopiju lične karte.

 

Samo najviše ocijenjeni kanditati/kinje će biti pozvani/e na razgovor.
Sa odabranim kandidatom/kinjom će se sklopiti Ugovor o radu u trajanju od godinu dana (01.01.2019. – 31.12.2019.).

Konkurs je otvoren od 16.11.2018. do 30.11.2018.godine.
Prijave dostaviti na adresu Udruženja “Prijateljice obrazovanja Amica Educa“: Klosterska 13, 75000 Tuzla
ili e-mail adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 30.11. 2018.godine (do 16.00h)

USLOVI KORIŠTENJA