U partnerstvu sa projektom “Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i Federalnim zavodom za zapošljavanje, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona raspisuje “Javni poziv za iskazivanje interesa za učešće u programu subvencioniranja administrativnih troskova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata u 2018. godini”.

Ovim javnim pozivom se pozivaju sva fizička lica i registrovani obrti (ne stariji od 6 mjeseci od datuma objave ovog poziva) sa područja jedinica lokalne samouprave (JLS) iz Zeničko-dobojskog kantona (Breza, Doboj jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica i Žepče) da podnesu prijavu za učešće u iznad navedenom programu.

U okviru ovog javnog poziva, podnosiocima prijava će na raspolaganju biti sljedeći paket podrške:

1.  Specijalistički višednevni modularni preduzetnički trening program;

2. Bespovratna finansijska podrška za realizaciju najbolje ocijenjenih biznis planova;

3.  Mentorska podrška i praćenje tokom najmanje prvih 6 mjeseci poslovanja.

Sve predložene poslovne ideje od strane fizičkih lica i osnovne djelatnosti obrta koji se prijavljuju na ovaj javni poziv moraju biti isključivo vezane za jedan ili više prioritetnih sektora: IT, obrada tekstila, obrada drveta, obrada metala, obrada plastike i proizvodnja gotovih prehrambenih proizvoda (bez primarne proizvodnje). Prijave vezane za druge sektore se neće uzeti u razmatranje.

Fizička lica i registrovani obrti koji ispunjavaju potrebne uslove se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju, najkasnije do 25. 05. 2018. godine do 16:00 sati. Prijave se mogu dostaviti putem preporučene pošte, kurirske pošte ili lično u zgradu Vlade Zeničko-dobojskog kantona (protokol pošte kantona), koristeći ispod navedene podatke za adresiranje:

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU ZDK

KUČUKOVIĆI 2

72000 ZENICA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUBVENCIONIRANJA ADMINISTRATIVNIH TROSKOVA KOD POKRETANJA POSLOVNIH IDEJA I REGISTRACIJE PRIVREDNIH SUBJEKATA

Dokaz da je prijava dostavljena u roku predstavlja datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica.

Sve prijave koje se dostavljaju po osnovu ovog javnog poziva moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na „JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUBVENCIONIRANJA ADMINISTRATIVNIH TROSKOVA KOD POKRETANJA POSLOVNIH IDEJA I REGISTRACIJE PRIVREDNIH SUBJEKATA U 2018. GODINI“.

Tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu dobiti više informacija ili direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na 032/460-720 i/ili 032/460-721 i/ili telefax: 032/460-722 i/ili e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Također, više informacija je dostupno na web stranici www.zdk.ba.