Centar za edukaciju i obrazovanje
CEO
Armije BiH br.4
Tuzla
Almir Paočić
Edukacija/Obrazovanje
061 291 551
Centar za edukaciju i obrazovanje pruža mogućnosti obrazovanja i neformalne edukacije za različite ciljne grupe bez obzira na njihovu profesionalnu orijentaciju, sa ciljem da se kod stanovništva razviju stavovi o važnosti njihovog učešća u privrednom razvoju naše države, kroz osnivanje vlastitih biznisa, te razvoja ekoloških stavova, održivog razvoja i odgovornosti, kako građana, tako i poduzetnika. Naše edukacije i savjetovanja, imaju široku disperziju, a ističemo oblast poduzetništva, poslovnog i finansijskog planiranja, pregovaranja, javnog zagovaranja, pisanja poslovnih planova i projektnih prijedloga za domaće i EU fondove, ekologije i zaštite okoline.
Raditi ono što voliš, maksimizirati korist korisnicima, kontinuirana lična i profesionalna nadogradnja znanja i vještina.
Bez obzira kakvim se poslom bavili ako u njemu ne uživate, nemojte ga ni raditi.

USLOVI KORIŠTENJA