Udruženje osoba oboljelih od reumatskih bolesti TK-a SNAGA
Udruženje SNAGA TK.a-UOORBSTK
MZ Stari grad, ul.Kulina bana 23
Tuzla
Mirela Haracic
Udruženje/Udruga
062 693 919 ; 061 888 220
Udruženje osoba oboljelih od reumatskih bolesti SNAGA Tuzlanskog kantona osnovano je 09.10.2013 godine. Rad udruženja ja javan.Jedino smo udruženje koje okuplja oboljele od reumatskih bolesti u FBiH. Suočeni sa nizom problema u našem liječenju i životu odlučili smo se udružiti i zajednički se boriti za naša prava i život dostojan čovjeka. Naš rad je timski,međusobno se nadopunjavamo,pomažemo i surađujemo.
Uspjeh za nas predstavlja život dostojan čovjeka po konvencijama o ljudskim pravima,jednak za sve,bez diskriminacije,sa zdravstvenom zaštitom kakvu zaslužuje svaki čovjek. Uspjeh je ukazati na probleme sa kojima su suočeni naši članovi i nihove porodice.Podići svjest javnosti i pojedinaca šta su reumatska oboljenja,kako se liječe i kako živjeti sa njima. Edukovati naše članove o njihovim oboljenjima i time doprinijeti kako kvaliteti našeg života,tako i društvu u cjelini. To je ono čemu težimo i što bi bio uspjeh za nas.
Od reumaskih bolesti se liječi oko 21 000 osoba na Tuzlanskom kantonu.Reumatske bolesti su autoimune bolesti,neke progresivnog karaktera i vodeće su bolesti koje za posljedicu imaju invalidnost. Položaj ovih osoba je težak i suočeni su sa ne mogućnošću liječenja (skupi lijekovi koji nisu na listama koje se finasiraju na teret ZZO), diskriminacijom i prepušteni sebi samima i svojim porodicama. Kako takve predstavljaju teret svojim porodicama,sebi samima i društvu u cjelini. Za godinu dana udruženje Snaga TK je okupilo oko 200 članova,kako sa našeg kantona,tako iz cjele FBiH. Radili smo edukacije za naše članove kao i oboljele od reumatskih bolesti.Učestvovali smo na godišnjem reumatološkom kongresu u Srbiji,mitingu udruženja u Ljubljani,summitu u Parisu.Imamo dobru suradnju sa našim reumatolozima i našim UKC-om Tuzla.

USLOVI KORIŠTENJA